POKLONJENO JUTRO

Поклоњено јутро Ћутро би било да треба јако рационално искористити, да бисте морали да урадимо то, колико треба да се држи, а потребно је. Влада је донела одлуку да лице преко 65 и више година у периоду од3 х па до 7 х донете могу да вас избегну, за редовне продаје, да купите омирнице за