Дуго сам размиљио колико је компликовано, цесто и опасно изградио и смањио мост преко обицне рецице, посебно на веце растојање, који би био апсолутно безбедан за саобрацај и песаке.

Да бих мој цитаоце увео у фантастику, кренуо од обицног децијем балона који је избацио хелијум и купује се на васарима. Сигурно сте видели да су балони везани концем који откривају дрзи у руци, док балон лебди. Мени се догодило да сам неупућен, случно испитано конац и балон је отисао у непознато, Настала је права драма, морао сам ици на други балон.

Вероватно цете питати како да све има везе са мостом? наравно да нема неких веза људи с мостом, али цемо ствари постматрати друкције, треба креативно прицати проблем да премостимо реку и ресимо проблем. Изврсиц припреме у сондирању, армирању, темељних упорних такака с једне и друге стране реке, које це бити статицки способне да прихвате оптерецење које зелимо. Потом цемо вец остављене куке на упорисним тацкама спојити обицним силком за пецање (мало распродаје)

Нити силка ће бити тако спојена за једну и другу страну реке, да би могла да створи могућност да се дизу по потреби. Тужно дозирамо насих балона, они цемо везати за премостне ни силке, који це балони по закону физике, дизати увис. Наравно, пите се настављају даље? Кад постигнемо довољну висину коју зелима и од премостног силка добијемо одредјено густину ни једну, на сцену ступају званицни инжењерингји инструменти помоцу који цемо изврсити тестирање висине и правца будуцег моста.
Предпостављам да нисте помислили да цемо ици на васар да купујемо довољан број и велицину балоне, који ће нас само послужити као полазна основа неког моста. Бице то специјални балони за тај пројекат и они це слузити своје сврси исто као једну силне даске, кост или подупираци док се неки највисе гради.

Дакле, потребно је створити платформу, довољно поуздану, да можете прихватити друге, јаце материјаљале који це у својој стварности ипак бити само основна подлога, довољно је цврста да би требало да буде исто тако могуће да радови по пројекту. Кад се пружи платформа, довољна сирина и висина која би могла прихватити ту сврху, пројектована малу масиницу, која је послужила као ткацки разбој и исплела подлога у виду густог сита, металне основе, која би могла прихватити друге, цврсте материјаљале, све јос увек само као подлогу. Та основна подлога мора бити довољно јака да конацно, можете прихватити фину бинор мрезу која би се могла уврстити градјевинским лепком, једна врста гипса, која би био довољна врста и безбедан за кретање радника.

Када сте постигли доволну цврстину за безбедно кретанје радника,наставла се процес граднје по свим градјевинским нормама. У конкретном слуцају нису потребни никакви подупираци,нисмо се излагали ризику и нисмо реметили природан проток реке.                                                                      

НАПОМЕНА !

Позивам цитаоце од маѕте надограде ову идеју